Privacy Statement

 Waterman Dive Center

 

Privacy Statement

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Waterman Dive Center of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:                                 Henk van Wanrooij

Onderneming:                               Waterman Dive Center

 

Bezoekadres:                                 Kapitein Rondairestraat 12

                                                          5015 BC Tilburg

                                                          Nederland

 

E-mail:                                             info@watermandivecenter.com

Telefoonnummer:                        +31 (0) 13 5356819

KvK-nummer:                                 18053215

 

Waterman Dive Center is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Waterman Dive Center is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Waterman Dive Center is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Waterman Dive Center, waaronder www.watermandivecenter.com. 

 

Waterman Dive Center verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Waterman Dive Center opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Waterman Dive Center. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Waterman Dive Center om de overeenkomst uit te voeren.

 

Waterman Dive Center gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Waterman Dive Center altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Waterman Dive Center worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

1)      voor de uitvoering van de overeenkomst:uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum en ordernummer;

2)      voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;

3)      voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte:uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;

4)      voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;

5)      voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Waterman Dive Center altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@watermandivecenter.com. 

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

1)      in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

2)      in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;

3)      in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

4)      in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

5)      in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Waterman Dive Center gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Waterman Dive Center, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het verwerken van betalingen maakt Waterman Dive Center gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De externe boekhouder is Wij met Aarts

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Waterman Dive Center van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider. De externe e-mail service provider is Wordpress

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een mail sturen naar info@watermandivecenter.com.

 

Het staat Waterman Dive Center vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Waterman Dive Center ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Waterman Dive Center. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Waterman Dive Center. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Waterman Dive Center.